หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 344

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  2. รหัสรายวิชา: UP 344
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Urban transportation systems : choices for communities / Grava, Sigurd. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE336.C5 G73 พร้อมให้บริการ
การวางแผนเมืองและการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง = Urban planning and transportation system development / Urban planning and transportation system development / ภาวิณี เอี่ยมตระกูล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE305 .ภ656 2555 ยืมออก 10/02/2022
Transportation engineering and planning / Papacostas, C. S. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/101116 พร้อมให้บริการ
Transportation engineering : an introduction / Khisty, C. Jotin, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA1145 .K48 2003 พร้อมให้บริการ
Planning and urban design standards / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH2031 .P55 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544