หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ UP 344

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  2. รหัสรายวิชา: UP 344
  3. Instructors:
    • ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Urban transportation planning : Meyer, Michael D. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE305 .M49 2000 พร้อมให้บริการ
Urban transportation systems : Grava, Sigurd. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE336.C5 G73 พร้อมให้บริการ
การวางแผนเมืองและการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง = ภาวิณี เอี่ยมตระกูล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HE305 .ภ656 2555 พร้อมให้บริการ
Transportation engineering and planning / Papacostas, C. S. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/101116 ยืมออก 18/05/2023
Transportation engineering : Khisty, C. Jotin, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA1145 .K48 2003 พร้อมให้บริการ
Planning and urban design standards / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH2031 .P55 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305