หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 416

 1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
 2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
 3. รหัสรายวิชา: UP 416
 4. อาจารย์ผู้สอน:
  • วิจิตรบุษบา มารมย์
  • จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์)
  • ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
  • มานัส ศรีวณิช
  • นิพันธ์ วิเชียรน้อย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Planning theory / Allmendinger, Philip, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT166 .A45 พร้อมให้บริการ
Planning the twentieth-century city : the advanced capitalist world / Ward, Stephen Victor, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2560/9900 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544