หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ UP 431

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 431
  4. Instructors:
    • วราลักษณ์ คงอ้วน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ทฤษฎีและความรู้ทางด้านผังเมือง / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .ท452 2549 ยืมออก 31/08/2019
ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT169.ท9 ผ623 ล. 1 พร้อมให้บริการ
ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT169.ท9 ผ623 ล. 2 Withdraw Processing
กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศที่กำลังพัฒนา = ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT384.ป4 ด64 2549 พร้อมให้บริการ
ผังภาคกลาง / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2556/6369 ยืมออก 18/05/2023
ผังภาคเหนือ / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2556/8068 Withdrawn
Regional planning : Alden, Jeremy. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HT391 .A4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305