หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 431

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 431
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วราลักษณ์ คงอ้วน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ทฤษฎีและความรู้ทางด้านผังเมือง / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .ท452 2549 ยืมออก 31/08/2022
ผังประเทศไทย พ.ศ. 2600 = Thailand national spatial development plan / Thailand national spatial development plan / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT169.ท9 ผ623 ล. 1 พร้อมให้บริการ
กระบวนการเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศที่กำลังพัฒนา = Urbanization and social change in developing countries / Urbanization and social change in developing countries / ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT384.ป4 ด64 2549 พร้อมให้บริการ
ผังภาคกลาง / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2556/6369 พร้อมให้บริการ
Regional planning : a comprehensive view / Alden, Jeremy. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HT391 .A4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544