หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ UP 457

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  2. รหัสรายวิชา: UP 457
  3. Instructors:
    • วิจิตรบุษบา มารมย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Collaborative planning : Healey, Patsy. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .H395 พร้อมให้บริการ
Dialogical planning in a fragmented society : Harper, Thomas L. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT166 .H377 2012 พร้อมให้บริการ
The death and life of great American cities. / Jacobs, Jane, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA9108 .J3 ยืมออก 31/08/2019
Planning with complexity : Innes, Judith Eleanor. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN49.C6 I465 2010 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305