หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 457

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  2. รหัสรายวิชา: UP 457
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วิจิตรบุษบา มารมย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Collaborative planning : shaping places in fragmented societies / Healey, Patsy. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT166 .H395 พร้อมให้บริการ
Dialogical planning in a fragmented society : critically liberal, pragmatic, incremental / Harper, Thomas L. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT166 .H377 2012 พร้อมให้บริการ
The death and life of great American cities. / Jane Jacobs. Jacobs, Jane, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA9108 .J3 พร้อมให้บริการ
Planning with complexity : an introduction to collaborative rationality for public policy / Innes, Judith Eleanor. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN49.C6 I465 2010 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544