หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ LN 102

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 102
  4. Instructors:
    • ชุมเขต แสวงเจริญ (อาจารย์)
  5. หมายเหตุ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทมน เสลานนท์ (อาจารย์ชวาน พรรณดวงเนตร) (Guest instructor)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Envisioning information / Tufte, Edward R., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P93.5 .T84 1992 พร้อมให้บริการ
Elements of visual design in the landscape / Bell, Simon, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472.45 .B45 2004 ยืมออก 31/08/2019
Avant gardeners : Richardson, Tim Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472 .R53 พร้อมให้บริการ
Diagrams : Knight, Carolyn, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC997 .K652 พร้อมให้บริการ
Visual explanations : Tufte, Edward R. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P93.5 .T8417 1998 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305