หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLN 102

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 102
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชุมเขต แสวงเจริญ (อาจารย์)
  5. หมายเหตุ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทมน เสลานนท์ (อาจารย์ชวาน พรรณดวงเนตร) (Guest instructor)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Envisioning information / Tufte, Edward R., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P93.5 .T84 1992 พร้อมให้บริการ
Elements of visual design in the landscape / Bell, Simon, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472.45 .B45 2004 ยืมออก 05/02/2021
Avant gardeners : 50 visionaries of the contemporary landscape / Richardson, Tim Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472 .R53 พร้อมให้บริการ
Diagrams : innovative solutions for graphic designers / Knight, Carolyn, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books NC997 .K652 พร้อมให้บริการ
Visual explanations : images and quantities, evidence and narrative / Tufte, Edward R. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books P93.5 .T8417 1998 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544