หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.342

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.342
  4. Instructors:
    • เที่ยงพิมล แพรว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
แนวทางการวินิจฉัย รักษา และควบคุมโรคสุกร = กิจจา อุไรรงค์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF971 .ก62 ฉ.3 Withdraw Processing
โรคสัตว์สู่คนที่ควรรู้ : Document Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
Documents 157/2555 พร้อมให้บริการ
Oxford textbook of zoonoses : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books MED WC 2013 630941 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305