หนังสือสำรองของLN 103

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 103
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชุมเขต แสวงเจริญ (อาจารย์)
    • ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ไม้ประดับเพื่อการตกแต่ง = ประชิด วามานนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB404.9 .ป462 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
พรรณไม้ในสวนหลวงร.9. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK35 .พ4 ล. 2 ฉ. 4 Withdraw Processing
ไม้ดอกและไม้ประดับ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK653 .ม93 ฉ.5 Withdraw Processing
ต้นไม้เมืองเหนือ : การ์ดเนอร์, ไซมอน. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/111494 ยืมออก 18/05/2023
ต้นไม้เมืองเหนือ : การ์ดเนอร์, ไซมอน. Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books SD126.7.ท9 ก64 ฉ. 8 Withdraw Processing
ต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและพัฒนาเมือง / เดชา บุญค้ำ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB436 .ด72 ฉ. 6 Withdraw Processing
ปาล์มและปรงในป่าไทย = พูนศักดิ์ วัชรากร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB317.ป64 พ735 ฉ. 3 Withdraw Processing
พืชสวน 50 ปี = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB319.3.ท9 ก753 2550 พร้อมให้บริการ
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/187749 ยืมออก 18/05/2023
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S591 .ก7 2541 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
พรรณไม้ในสวนหลวงร.9. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK35 .พ4 ล. 1 ฉ. 5 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455