หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLN 103

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 103
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชุมเขต แสวงเจริญ (อาจารย์)
    • ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ไม้ประดับเพื่อการตกแต่ง = Ornamental plants for decoration / ประชิด วามานนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB404.9 .ป462 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
พรรณไม้ในสวนหลวงร.9. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK35 .พ4 ล. 2 ฉ. 4 Withdrawn
ไม้ดอกและไม้ประดับ / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK653 .ม93 ฉ.5 Withdrawn
ต้นไม้เมืองเหนือ : คู่มือศึกษาพรรณไม้ยืนต้นในป่าภาคเหนือ ประเทศไทย / คู่มือศึกษาพรรณไม้ยืนต้นในป่าภาคเหนือ ประเทศไทย / การ์ดเนอร์, ไซมอน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Book Bank
Book Bank 2555/111494 พร้อมให้บริการ
ต้นไม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและพัฒนาเมือง / เดชา บุญค้ำ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB436 .ด72 ฉ. 6 Withdrawn
ปาล์มและปรงในป่าไทย = [Palms and cycads of Thailand] / พูนศักดิ์ วัชรากร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB317.ป64 พ735 ฉ. 3 Withdrawn
พืชสวน 50 ปี = KU Hort. 2007 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB319.3.ท9 ก753 2550 พร้อมให้บริการ
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/187749 พร้อมให้บริการ
ปฐพีวิทยาเบื้องต้น / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S591 .ก7 2541 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
พรรณไม้ในสวนหลวงร.9. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK35 .พ4 ล. 1 ฉ. 5 Withdrawn

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544