หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLB 251

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  3. รหัสรายวิชา: LB 251
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Comparative law : a handbook / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books K559 .C648 พร้อมให้บริการ
Political power and the governmental process. Loewenstein, Karl, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JA66 .L6 พร้อมให้บริการ
Rights : a critical introduction / Campbell, Tom Douglas., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC571 .C26 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544