หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ LB 251

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  3. รหัสรายวิชา: LB 251
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Comparative law : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books K559 .C648 พร้อมให้บริการ
Political power and the governmental process. Loewenstein, Karl, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JA66 .L6 พร้อมให้บริการ
Rights : Campbell, Tom Douglas., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JC571 .C26 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305