หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLB 397

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  3. รหัสรายวิชา: LB 397
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • William Roth
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The law of the sea in a nutshell / Sohn, Louis B., Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books JX4422.U5 S6 พร้อมให้บริการ
UN Convention on the Law of the Sea and the South China Sea / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books KZA1120.3.U53 2015 พร้อมให้บริการ
The international law of the sea / Rothwell, Donald, Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KZA1145 .R68 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544