หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ EE 474

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: EE 474
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Health economics / Phelps, Charles E. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library (Econ.)
Shelving Cart
Reserve Books W74 .P44 1997 พร้อมให้บริการ
Health economics : Santerre, Rexford E. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library (Econ.)
Circulation Counter
Reserve Books W74 .S265 2007 พร้อมให้บริการ
The economics of health and health care / Folland, Sherman. Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library (Econ.)
Circulation Counter
Reserve Books W74 .F65 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305