หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLB 396

 1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 2. รหัสรายวิชา: LB 396
 3. อาจารย์ผู้สอน:
  • กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
  • เอมผกา เตชะอภัยคุณ
  • จารุประภา รักพงษ์
  • Adam Charles Reekie
  • Schuldt Lasse
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
EU law : text, cases, and materials / text, cases, and materials / Craig, P. P. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KJE945 .C73 2015 ยืมออก 02/02/2022
Oliver on free movement of goods in the European Union / Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KJE5177 .O45 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544