หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ LB 396

 1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 2. รหัสรายวิชา: LB 396
 3. Instructors:
  • กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส (อาจารย์)
  • เอมผกา เตชะอภัยคุณ (อาจารย์)
  • จารุประภา รักพงษ์
  • Adam Reekie
  • Schuldt Lasse
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
EU law : Craig, P. P. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KJE 2015 665049 ยืมออก 31/08/2019
Oliver on free movement of goods in the European Union / Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KJE5177 .O45 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305