หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLB 604

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  3. รหัสรายวิชา: LB 604
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อำนาจ วงศ์บัณฑิต
    • กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Legal skills / Finch, Emily. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KD661 .F56 พร้อมให้บริการ
Writing law dissertations : an introduction and guide to the conduct of legal research / an introduction and guide to the conduct of legal research / Salter, Michael, Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KD392 .S25 ยืมออก 19/02/2022
Foundations of legal research and writing / Bast, Carol M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KF240 .B37 2006 พร้อมให้บริการ
The insider's guide to legal skills / Allbon, Emily. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KD460 .A944 2016 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544