หนังสือสำรองของTU103

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  3. รหัสรายวิชา: TU103
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • Liu I Hsuan
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The Kingdom of Thailand health system review / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books MED WA 2015 654852 พร้อมให้บริการ
The age of sustainable development / Sachs, Jeffrey. Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books ECON HC 2015 647882 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455