หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ศ 460

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ศ 460
  3. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Economic change in Thailand, 1850-1970 Ingram, James C., Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC497.T6 I49 C. 7 พร้อมให้บริการ ศ.460
ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่-- : Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ค52 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่-- : Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ค52 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ฉ63 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
สังคมกับเศรษฐกิจ : นิรมล สุธรรมกิจ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .น64 พร้อมให้บริการ
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ผ65 2546 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ผ65 2546 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305