หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของศ 460

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ศ 460
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่-- : บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี : ว่าด้วยเศรษฐกิจไทย / บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี : ว่าด้วยเศรษฐกิจไทย / Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ค52 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่-- : บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี : ว่าด้วยเศรษฐกิจไทย / บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี : ว่าด้วยเศรษฐกิจไทย / Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ค52 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ฉ63 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
สังคมกับเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาประเทศไทย (พ.ศ. 2500-2545) / กรณีศึกษาประเทศไทย (พ.ศ. 2500-2545) / นิรมล สุธรรมกิจ. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .น64 พร้อมให้บริการ
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HC445 .ผ65 2546 ฉ. 6 ยืมออก 13/01/2022
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books HC445 .ผ65 2546 ฉ. 7 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544