หนังสือสำรองของLB 602

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  3. รหัสรายวิชา: LB 602
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พินัย ณ นคร
    • กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Schmitthoff the law and practice of international trade. Murray, Carole. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books HF1009.5 .S3 2012 ยืมออก 24/02/2019
The Common European sales law in context : Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KJE2096 .C663 2013 พร้อมให้บริการ
Documentary history of the uniform law for international sales : Honnold, John O. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K1028.3198 .H64 C. 1 พร้อมให้บริการ
Uniform law for international sales under the 1980 United Nations convention / Honnold, John. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K1028.3198 .H65 2009 พร้อมให้บริการ
Benjamin's sale of goods / Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KD1650 .B43 2010 ยืมออก 31/08/2019
An appropriate approach to the amendment of electronic transactions law in Thailand : Pinai Nanakorn. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books LAW KPT 2015 654991 พร้อมให้บริการ
International business law : August, Ray. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K1005.3 .A94 2000 พร้อมให้บริการ
International business transactions : Chow, Daniel C. K. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KF915 .C46 2010 ยืมออก 31/08/2019
International business law and its environment / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Staff Office
General Books LAW K 2012 626926 พร้อมให้บริการ
Transnational commercial law : Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K1003 .T736 พร้อมให้บริการ
International commercial litigation : Hartley, Trevor C. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K7340 .H37 2016 พร้อมให้บริการ
Legal risk in the financial markets / McCormick, Roger. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KNQ9323.6 .M33 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455