หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLB 602

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะนิติศาสตร์. สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
  3. รหัสรายวิชา: LB 602
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พินัย ณ นคร
    • กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Schmitthoff the law and practice of international trade. Murray, Carole. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books HF1009.5 .S3 2012 ยืมออก 17/02/2022
The Common European sales law in context : interactions with English and German law / interactions with English and German law / Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KJE2096 .C663 2013 ยืมออก 19/02/2022
Documentary history of the uniform law for international sales : the studies, deliberations and decisions that led to the 1980 United Nations Convention with introductions and explanations / Honnold, John O. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K1028.3198 .H64 C. 1 พร้อมให้บริการ
Uniform law for international sales under the 1980 United Nations convention / Honnold, John. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K1028.3198 .H65 2009 พร้อมให้บริการ
Benjamin's sale of goods / Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KD1650 .B43 2010 ยืมออก 31/01/2022
An appropriate approach to the amendment of electronic transactions law in Thailand : final report for research / final report for research / Pinai Nanakorn. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KPT920 .P56 2015 พร้อมให้บริการ
International business law : text, cases, and readings / August, Ray. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K1005.3 .A94 2000 ยืมออก 03/02/2022
International business transactions : problems, cases, and materials / Chow, Daniel C. K. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KF915 .C46 2010 พร้อมให้บริการ
International business law and its environment / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Staff Office
General Books K1005 .I57 2012 พร้อมให้บริการ
Transnational commercial law : text, cases, and materials / text, cases, and materials / Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K1003 .T736 พร้อมให้บริการ
International commercial litigation : text, cases and materials on private international law / text, cases and materials on private international law / Hartley, Trevor C. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K7340 .H37 2016 พร้อมให้บริการ
Legal risk in the financial markets / McCormick, Roger. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books KNQ9323.6 .M33 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544