หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.371

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.371
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธนิตน์ (ธนิท) เรืองรุ่งชัยกุล
    • พรชัย หาระโคตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เครื่องยนต์เล็ก : (แก๊สโซลีน ดีเซล และแก๊สเหลว) / ประณต กุลประสูตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TJ755 .ป46 ฉ.1 Withdrawn
แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร 1 : การใช้ การบริการบำรุงรักษา และการปรับ / ประณต กุลประสูตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TL233 .ป463 2548 ฉ. 1 ยืมออก 31/01/2022
เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการเตรียมดิน / จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S675 .จ64 ล. 1 ฉ. 2 Withdrawn
อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตร / บพิตร ตั้งวงศ์กิจ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S675 .บ363 ฉ. 1 Withdrawn

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544