หนังสือสำรองของทก.376

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.376
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พฤกษ์ ชุติมานุกูล
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เทคโนโลยีการเพาะเห็ด / ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB353 .ป63 ฉ.1 ยืมออก 08/03/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455