หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAP 162

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AP 162
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง / สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QC23.2 .ส736 2558 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544