หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAR 102

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 102
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เลอ คอร์บูซิเยร์ สถาปนิกผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 / ชัยยศ อิษฎ์วรพันธุ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1053.ล75 ช64 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
การเขียนแบบสถาปัตยกรรม / เฉลิม รัตนทัศนีย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2700 .ฉ74 2533 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
ศิลปะสมัยใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา / ความรู้ฉบับพกพา / คอตติงตัน, เดวิด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N6490 .ค533 2554 พร้อมให้บริการ
Le Corbusier-the creative search : the formative years of Charles-Edouard Jeanneret / Baker, Geoffrey Howard. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1053.J4 B35 Withdraw Processing
The story of architecture / Nuttgens, Patrick. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA200 .N8 1997 พร้อมให้บริการ
Le Corbusier : la Villa Savoye = The Villa Savoye / Sbriglio, Jacques. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA7591.P65 S27 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544