หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAR 103

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 103
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธัชพงศ์ ศรีสุวรรณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The story of architecture / Nuttgens, Patrick. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA200 .N8 1997 พร้อมให้บริการ
Sir Banister Fletcher's A history of architecture. Fletcher, Banister, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA200 .F55 1987 C. 2 พร้อมให้บริการ
A history of Western art / Adams, Laurie. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N5300 .A323 2001 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก = [History of western architecture] : คริสเตียนตอนต้นถึงสมัยใหม่ / [History of western architecture] : คริสเตียนตอนต้นถึงสมัยใหม่ / วิจิตร เจริญภักตร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA360 .ว6 2543 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
Five faces of modernity : modernism, avant-garde, decadence, kitsch, postmodernism / Calinescu, Matei. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BH301.M54 C355 1987 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544