หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AR 103

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 103
  4. Instructors:
    • ธัชพงศ์ ศรีสุวรรณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
The story of architecture / Nuttgens, Patrick. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA200 .N8 1997 พร้อมให้บริการ
Sir Banister Fletcher's A history of architecture. Fletcher, Banister, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA200 .F55 1987 C. 2 พร้อมให้บริการ
A history of Western art / Adams, Laurie. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N5300 .A323 2001 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก = วิจิตร เจริญภักตร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA360 .ว6 2543 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
Five faces of modernity : Calinescu, Matei. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BH301.M54 C355 1987 พร้อมให้บริการ
Programs and manifestoes on 20th-century architecture / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA680 .P76 พร้อมให้บริการ
Words and buildings : Forty, Adrian, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2543.L34 F67 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305