หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AR 205

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 205
  4. Instructors:
    • ศิวาพร กลิ่นมาลัย (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Graphic design theory : Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books NC997 .G733 พร้อมให้บริการ
Design thinking : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS171.4 .D482 2010 พร้อมให้บริการ
Graphic design thinking : ลุปตัน, อัลเลน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ART NC 2014 644393 ยืมออก 20/02/2019
Creative workshop : เชอร์วิน, เดวิด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PSYC BF 2014 644243 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305