หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.386/487

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.386/487
  4. Instructors:
    • วรภัทร ลัคนทินวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับระเบียบการค้าระหว่างประเทศ / นิรมล สุธรรมกิจ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC79.ส6 น64 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD1415 .ค56 ล. 1 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305