หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.386/487

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.386/487
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วรภัทร ลัคนทินวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับระเบียบการค้าระหว่างประเทศ / นิรมล สุธรรมกิจ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC79.ส6 น64 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร = Fundamentals of agribusiness / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD1415 .ค56 ล. 1 Withdrawn

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544