หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIndustrial Economics

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: EC 481
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชนินทร์ มีโภคี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Modern industrial organization / Carlton, Dennis W. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD2326 .C34 2005 C. 2 พร้อมให้บริการ
Industrial organization : a strategic approach / Church, Jeffrey R., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD31 .C567 C. 2 พร้อมให้บริการ
Games and information : an introduction to game theory / Rasmusen, Eric Bennett. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books QA269 .R34 2007 พร้อมให้บริการ
The theory of industrial organization / Tirole, Jean. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD2326 .T56 พร้อมให้บริการ
Modern industrial organization / Carlton, Dennis W. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books HD2326 .C34 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544