หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ EC 481

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: EC 481
  3. Instructors:
    • ภูรี สิรสุนทร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Industrial organization : Church, Jeffrey R., Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD31 .C567 C. 3 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรธุรกิจ / สรยุทธ มีนะพันธ์. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD30.22 .ส44 2546 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กรธุรกิจ / สรยุทธ มีนะพันธ์. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD30.22 .ส44 2546 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305