หนังสือสำรองของทก.407

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.407
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ปุ๋ยเพื่อการเกษตรยั่งยืน / ยงยุทธ โอสถสภา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books S633 .ย22 พร้อมให้บริการ
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ : ธงชัย มาลา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S654 .ธ22 ฉ. 1 ยืมออก 31/08/2019
ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม / อำนาจ สุวรรณฤทธิ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S654 .อ636 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455