หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAT 408

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: AT 408
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ไร่นาป่าผสม. สอาด บุญเกิด, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books SD131 .ส5 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
หลักวนเกษตร = Principles of agroforesty / สอาด บุญเกิด, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S494.5.ว3 ส5 ฉ. 3 Withdraw Processing

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544