หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.411

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.411
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เยาวพา จิระเกียรติกุล
    • พรชัย หาระโคตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ปรับปรุงพันธุ์พืช : พื้นฐาน วิธีการ และแนวคิด / กฤษฎา สัมพันธารักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB123 .ก453 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
หลักและเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช / บุญหงษ์ จงคิด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB123 .บ725 ฉ. 2 Withdrawn
Principles of crop improvement / Simmonds, Norman Willison, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/22421 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544