หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.411

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.411
  4. Instructors:
    • เยาวพา จิระเกียรติกุล
    • พรชัย หาระโคตร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ปรับปรุงพันธุ์พืช : กฤษฎา สัมพันธารักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB123 .ก453 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
หลักและเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช / บุญหงษ์ จงคิด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB123 .บ725 ฉ. 2 Withdraw Processing
Principles of plant breeding. Allard, Robert Wayne, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/5131 Withdrawn
Principles of crop improvement / Simmonds, Norman Willison, Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/22421 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305