หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.426

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.426
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ไม้ผลเขตหนาว / นพดล จรัสสัมฤทธิ์. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2560/10851 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
กล้วย / เบญจมาศ ศิลาย้อย, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB379.ก4 บ72 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
กล้วย / เบญจมาศ ศิลาย้อย, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB379.ก4 บ72 2545 ฉ. 1 ยืมออก 10/02/2022
ทุเรียน = The story of durian / The story of durian / แสวง ภูศิริ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB379.ท7 ส8 2530 ฉ.6 Withdraw Processing
รวมกลยุทธิ์มะม่วง 2 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB397.ม6 ร44 2538 ฉ.4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544