หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ทก.426

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.426
  4. Instructors:
    • ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ระบบการผลิตและการสร้างสวนไม้ผลเขตร้อน / กวิศร์ วานิชกุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB359 .ก565 ฉ. 1 Withdraw Processing
การจำแนกพืชสวน = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB318 .ก63 ฉ.1 Withdraw Processing
ไม้ผลเขตหนาว / นพดล จรัสสัมฤทธิ์. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2560/10851 ฉ.1 ยืมออก 18/05/2023
กล้วย / เบญจมาศ ศิลาย้อย, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB379.ก4 บ72 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
กล้วย / เบญจมาศ ศิลาย้อย, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB379.ก4 บ72 2545 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ทุเรียน = แสวง ภูศิริ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB379.ท7 ส8 2530 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
รวมกลยุทธิ์มะม่วง 2 / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB397.ม6 ร44 2538 ฉ.4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305