หนังสือสำรองของAR 213

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 213
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Five faces of modernity : Calinescu, Matei. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BH301.M54 C355 1987 ยืมออก 31/08/2019
Programs and manifestoes on 20th-century architecture / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA680 .P76 พร้อมให้บริการ
Words and buildings : Forty, Adrian, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2543.L34 F67 พร้อมให้บริการ
Space, time and architecture : Giedion, Sigfried. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA203 .G54 1982 พร้อมให้บริการ
Toward an architecture / Le Corbusier, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2520 .L436 2008 พร้อมให้บริการ
100 ideas that changed architecture / Weston, Richard, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA200 .W478 2011 ยืมออก 31/08/2019
คนและความคิดทางสถาปัตยกรรม / ต้นข้าว ปาณินท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2563 .ต32 2553 พร้อมให้บริการ
อ่านสถาปัตยกรรม = ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ARCH NA 2014 649959 พร้อมให้บริการ
สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรมตะวันตก : สันติรักษ์ ประเสริฐสุข. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2500 .ส63 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455