หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAR 213

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 213
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Five faces of modernity : modernism, avant-garde, decadence, kitsch, postmodernism / Calinescu, Matei. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BH301.M54 C355 1987 พร้อมให้บริการ
Programs and manifestoes on 20th-century architecture / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA680 .P76 Withdrawn
Words and buildings : a vocabulary of modern architecture / Forty, Adrian, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2543.L34 F67 Withdrawn
Space, time and architecture : the growth of a new tradition / Giedion, Sigfried. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA203 .G54 1982 พร้อมให้บริการ
Toward an architecture / Le Corbusier, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2520 .L436 2008 พร้อมให้บริการ
100 ideas that changed architecture / Weston, Richard, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA200 .W478 2011 พร้อมให้บริการ
คนและความคิดทางสถาปัตยกรรม / ต้นข้าว ปาณินท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2563 .ต32 2553 ยืมออก 12/02/2022
อ่านสถาปัตยกรรม = [Reading architecture] / [Reading architecture] / ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2550 .ศ46 2557 Withdraw Processing
สุนทรียศาสตร์และทฤษฎีสถาปัตยกรรมตะวันตก : จากคลาสสิคถึงดีคอนสตรัคชัน = Aesthetics and theory of Western architecture : from classic to deconstruction / จากคลาสสิคถึงดีคอนสตรัคชัน = Aesthetics and theory of Western architecture : from classic to deconstruction / สันติรักษ์ ประเสริฐสุข. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2500 .ส63 ยืมออก 12/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544