หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAR 250

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 250
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Contemporary urban planning / Levy, John M. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT167 .L48 1997 ยืมออก 08/02/2022
การวางผังบริเวณและงานบริเวณ / เดชา บุญค้ำ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2540.5 .ด726 2554 พร้อมให้บริการ
การรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ = Topographic surveying / ปราณี สุนทรศิริ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA590 .ป46 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
การสำรวจดิน : มโนทัศน์ หลักการและเทคนิค = [Soil survey : concepts, principles and techniques] / เอิบ เขียวรื่นรมณ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books S592.14 .อ72 2542 ฉ. 3 Withdrawn
Landscape planning : environmental applications / Marsh, William Michael, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD108.6 .M37 2005 Withdraw Processing
Site engineering for landscape architects / Strom, Steven. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH375 .S77 2004 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544