หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAR 251

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 251
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Interior design visual presentation : a guide to graphics, models, and presentation techniques / Mitton, Maureen. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2113.5 .M58 2004 Withdraw Processing ตัวเล่มให้บริการที่ห้องสมุดคณะสถาปัตย์ฯ
Time-saver standards for interior design and space planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2110 .T56 2001 ยืมออก 22/02/2022
Interior design / Pile, John F., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2110 .P55 2007 พร้อมให้บริการ
Interiors : an introduction / Nielson, Karla J. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2115 .N54 2002 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544