หนังสือสำรองของAR 251

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 251
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ธนากร ตาระกา (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Professional practice for interior designers / Piotrowski, Christine M., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2560/7879 2002 Withdrawn
Interior design visual presentation : Mitton, Maureen. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2113.5 .M58 2004 พร้อมให้บริการ
Time-saver standards for interior design and space planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2110 .T56 2001 พร้อมให้บริการ
Interior design illustrated / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2850 .C47 2005 C. 2 พร้อมให้บริการ
Interior design / Pile, John F., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2110 .P55 2007 พร้อมให้บริการ
Interiors : Nielson, Karla J. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2115 .N54 2002 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455