หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAR 311

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 311
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
How designers think : the design process demystified / Lawson, Bryan. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK1510 .L39 1997 พร้อมให้บริการ
Total innovation : how to develop the products that your customers want / Bray, Stewart. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.153 .B73 พร้อมให้บริการ
Problem seeking : an architectural programming primer / Pena, William Merriweather, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2728 .P45 2001 พร้อมให้บริการ
Grounded theory : a practical guide for management, business and market researchers / Goulding, Christina. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.4 .G68 พร้อมให้บริการ
Business research methods / Zikmund, William G., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.4 .Z54 2000 พร้อมให้บริการ
Professional real estate development : the ULI guide to the business / Peiser, Richard B. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD255 .P45 2007 พร้อมให้บริการ
Modern real estate / Wurtzebach, Charles H. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD1375 .W8 1991 ยืมออก 31/01/2022
Architectural research methods / Groat, Linda N. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2000 .G76 พร้อมให้บริการ
Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / Creswell, John W. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books H62 .C74 2003 พร้อมให้บริการ
Facility design and management handbook / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TS177 .F35 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544