หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAR 313

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 313
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วิญญู อาจรักษา
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The structure of the ordinary : form and control in the built environment / Habraken, Nicolaas John, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2760 .H33 พร้อมให้บริการ
The urban Asian house : living in tropical cities / Powell, Robert, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA7415.A1 P69 พร้อมให้บริการ
The tropical Asian house / Powell, Robert, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA7135.A8 P69 C. 2 พร้อมให้บริการ
The Asian house : contemporary house of Southeast Asia / Powell, Robert, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA7432.A1 P69 พร้อมให้บริการ
น้ำ : บ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย / สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS568 .ส77 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
ร่างกายใต้บงการ / ฟูโกต์, มิแช็ล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books U768 .ฟ72 Missing in Inventory
Techniques and technologies in morphogenetic design / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2750 .T43 ยืมออก 17/02/2022
Programming cultures : art and architecture in the age of software / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2728 .P76 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544