หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEC 483

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: EC 483
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภูรี สิรสุนทร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Industrial organization : a strategic approach / Church, Jeffrey R., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD31 .C567 C. 2 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการกำกับดูแลและการแข่งขัน = Economics of regulation and competition / Economics of regulation and competition / ภูรี สิรสุนทร. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB238 .ภ74 2564 ยืมออก 06/10/2021
Handbook of industrial organization. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2326 .S35 2008 V. 3 พร้อมให้บริการ
Industrial organization : a strategic approach / Church, Jeffrey R., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
HD31 .C567 C. 3 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
Regulation and development / Laffont, Jean-Jacques, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD4431 .L34 พร้อมให้บริการ
Modern economic regulation : an introduction to theory and practice / Decker, Christopher, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books IND HD 2015 638847 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
Economics of regulation and antitrust / Viscusi, W. Kip. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD3616.U5 V57 2018 ยืมออก 30/09/2021
Economics of regulation and antitrust / Viscusi, W. Kip. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD3616.U5 V57 2005 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
Economics of regulation and antitrust / Viscusi, W. Kip Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD3616.U5 V57 2000 พร้อมให้บริการ
Economics of regulation and antitrust / Viscusi, W. Kip. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD3616.U5 V57 1995 พร้อมให้บริการ
Regulatory reform : economic analysis and British experience / Armstrong, Mark. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD3616.G72 A75 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
The Oxford handbook of regulation / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books K3842 .O946 2012 พร้อมให้บริการ
Understanding regulation : theory, strategy, and practice / Baldwin, Robert, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Reserve Books HD3616.G7 B34 2012 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
Government and markets : toward a new theory of regulation / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD3612 .G68 พร้อมให้บริการ
Reforming infrastructure : privatization, regulation, and competition / Kessides, Ioannis Nicolaos. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2763 .K47 พร้อมให้บริการ
The Antitrust revolution : economics, competition, and policy / economics, competition, and policy / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books KF1652 .K95 2019 ยืมออก 31/01/2022
The Antitrust revolution : economics, competition, and policy / economics, competition, and policy / Book
KF1652 .K95 2009 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
The Antitrust revolution : economics, competition, and policy / economics, competition, and policy / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KF1652 .K95 2004 พร้อมให้บริการ
The Antitrust revolution : economics, competition, and policy / economics, competition, and policy / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books KF1652 .K95 1999 พร้อมให้บริการ
The antitrust revolution / Kwoka, John E. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books KF1652 .K95 พร้อมให้บริการ
Privatization, restructuring, and regulation of network utilities / Newbery, David M. G. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2763 .N49 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544