หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEC 483

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: EC 483
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภูรี สิรสุนทร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Industrial organization : a strategic approach / Church, Jeffrey R., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD31 .C567 C. 2 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการกำกับดูแลและการแข่งขัน = Economics of regulation and competition / Economics of regulation and competition / ภูรี สิรสุนทร. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB238 .ภ74 2564 พร้อมให้บริการ
Handbook of industrial organization. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2326 .S35 2008 V. 3 พร้อมให้บริการ
Industrial organization : a strategic approach / Church, Jeffrey R., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
HD31 .C567 C. 3 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
Regulation and development / Laffont, Jean-Jacques, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD4431 .L34 พร้อมให้บริการ
Modern economic regulation : an introduction to theory and practice / Decker, Christopher, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books IND HD 2015 638847 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
Economics of regulation and antitrust / Viscusi, W. Kip. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD3616.U5 V57 2018 ยืมออก 03/02/2022
Economics of regulation and antitrust / Viscusi, W. Kip. Reserve Book (1 Day) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HD3616.U5 V57 2005 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
Economics of regulation and antitrust / Viscusi, W. Kip Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD3616.U5 V57 2000 พร้อมให้บริการ
Economics of regulation and antitrust / Viscusi, W. Kip. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD3616.U5 V57 1995 พร้อมให้บริการ
Regulatory reform : economic analysis and British experience / Armstrong, Mark. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD3616.G72 A75 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
The Oxford handbook of regulation / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books K3842 .O946 2012 พร้อมให้บริการ
Understanding regulation : theory, strategy, and practice / Baldwin, Robert, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Reserve Books HD3616.G7 B34 2012 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
Government and markets : toward a new theory of regulation / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD3612 .G68 พร้อมให้บริการ
Reforming infrastructure : privatization, regulation, and competition / Kessides, Ioannis Nicolaos. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2763 .K47 พร้อมให้บริการ
The Antitrust revolution : economics, competition, and policy / economics, competition, and policy / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books KF1652 .K95 2019 ยืมออก 31/01/2022
The Antitrust revolution : economics, competition, and policy / economics, competition, and policy / Book
KF1652 .K95 2009 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร
The Antitrust revolution : economics, competition, and policy / economics, competition, and policy / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books KF1652 .K95 2004 พร้อมให้บริการ
The Antitrust revolution : economics, competition, and policy / economics, competition, and policy / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books KF1652 .K95 1999 พร้อมให้บริการ
The antitrust revolution / Kwoka, John E. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books KF1652 .K95 พร้อมให้บริการ
Privatization, restructuring, and regulation of network utilities / Newbery, David M. G. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD2763 .N49 พร้อมให้บริการ วิชา ศ.483 อ.ภูรี สิรสุนทร

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544