หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAR 316

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 316
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นิรันดร ทองอรุณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Architecture of Thailand : a guide to traditional and contemporary forms / a guide to traditional and contemporary forms / Nithi Sthapitanonda, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1521 .N58 C. 2 พร้อมให้บริการ
The Thai house : history and evolution / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NA7435.A1 T427 พร้อมให้บริการ
Architecture : form, space, & order / form, space, & order / Ching, Francis D. K., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2760 .C46 2015 พร้อมให้บริการ
Architecture of Siam : a cultural history interpretation / a cultural history interpretation / Aasen, Clarence T. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1521 .A27 C. 3 ยืมออก 06/02/2022
The living house : an anthropology of architectrue in South-East Asia / Waterson, Roxana, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GT359 .W36 ยืมออก 31/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544