หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AR 374

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 374
  4. Instructors:
    • ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Steel, concrete, and composite design of tall buildings / Taranath, Bungale S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH1611 .T37 1998 พร้อมให้บริการ
การออกแบบอาคาร = ไพบูลย์ ปัญญาคะโป. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2750 .พ93 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ระบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม = ชลธี อิ่มอุดม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH845 .ช436 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีโครงสร้าง / วินิต ช่อวิเชียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .ว63 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์โครงสร้าง = บุรฉัตร ฉัตรวีระ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .บ74 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น / กวี หวังนิเวศน์กุล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA683 .ก56 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
Structures / Schodek, Daniel L., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .S34 1992 พร้อมให้บริการ ตัวเล่มให้บริการที่ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
Exposed structure in building design / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA636 .E97 พร้อมให้บริการ
Structural analysis. Chajes, Alexander. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA645 .C35 1990 ยืมออก 12/12/2018
Building structures / Ambrose, James E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA658 .A42 1993 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305