หนังสือสำรองของAR 416.1

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AR 416.1
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Heating, cooling, lighting : Lechner, Norbert. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH7222 .L43 2001 พร้อมให้บริการ
Environmental control systems : Moore, Fuller. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH6021 .M66 พร้อมให้บริการ
Mechanical and electrical equipment for buildings / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TH6010 .S74 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455