หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ คป.317

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ
  3. รหัสรายวิชา: คป.317
  4. Instructors:
    • นวลักษณ์ ทองจับ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Schaum's outline of theory and problems of partial differential equations / DuChateau, Paul. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA374 .D83 พร้อมให้บริการ
Elementary differential equations and boundary value problems / Boyce, William E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA371 .B68 2013 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305