หนังสือสำรองของคป.348

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาสถิติ
  3. รหัสรายวิชา: คป.348
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
An introduction to statistical learning : Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books MATH QA 2013 624541 ยืมออก 31/08/2019
Data mining and business analytics with R / Ledolter, Johannes. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CPSC QA 2013 620023 ยืมออก 08/03/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455