หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEG 221

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  3. รหัสรายวิชา: EG 221
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Reading for information / Pimonpun Rajatanun. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LB1050.45 .P566 2009 พร้อมให้บริการ
Reading mastery / Suphawat Pookcharoen. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2011 621266 ยืมออก 01/04/2021

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544