หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ EG 221

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  3. รหัสรายวิชา: EG 221
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Reading for information / Pimonpun Rajatanun. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books LB1050.45 .P566 2009 พร้อมให้บริการ
Reading mastery / Suphawat Pookcharoen. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LANG&LIT PE 2011 621266 ยืมออก 20/12/2018

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305