หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ MMA310

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: คก.310
  4. Instructors:
    • ปรัชญา บุญประเสริฐ,นาย
    • บุญเพิ่ม เอื้ออารี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Applied integer programming : Chen, Der-San, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T57.74 .C44 ยืมออก 31/08/2019

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305