หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ MTS233

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. รหัสรายวิชา: MTS233
  4. Instructors:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Designing and managing the supply chain : Simchi-Levi, David. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.7 .S563 2008 พร้อมให้บริการ
Supply chain management : Chopra, Sunil, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF5415.13 .C5195 2007 C. 3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305