หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของAP 163

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AP 163
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วโรดม ศุขสวัสดิ (อาจารย์ ม.ล.)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก (History of Western art). (History of Western art). กำจร สุนพงษ์ศรี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N5300 .ก6 ล. 1 ฉ. 2 Withdrawn
ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน = History of Chinese art / History of Chinese art / กำจร สุนพงษ์ศรี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7340 .ก65 2551 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น = History of Japanese art / History of Japanese art / กำจร สุนพงษ์ศรี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7350 .ก624 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
กรีก-โรมัน : ประวัติศาสตร์และอารยธรรม ต้นธารภูมิปัญญาและวิทยาการแห่งโลกตะวันตก / ประวัติศาสตร์และอารยธรรม ต้นธารภูมิปัญญาและวิทยาการแห่งโลกตะวันตก / ชญา ปิยะชาติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DE86 .ช26 2554 พร้อมให้บริการ
สถาปัตยกรรมแบบไทยเดิม / โชติ กัลยาณมิตร, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1521 .ช92 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์สุโขทัย : พลังคน อำนาจผี บารมีพระ / พลังคน อำนาจผี บารมีพระ / ธิดา สาระยา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS577 .ธ63 ฉ. 5 Withdrawn
ตำนานพระพุทธเจดีย์. ดำรงราชานุภาพ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N8193.ก5 ด6 2503 ล. 2 ฉ. 7 Missing in Inventory
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนา / การเริ่มต้นและการสืบเนื่องงานช่างในศาสนา / สันติ เล็กสุขุม, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N8193.ท9 ส58 พร้อมให้บริการ
ศิลปะในประเทศไทย. สุภัทรดิศ ดิศกุล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7321 .ส7 2528 ฉ.1 Withdrawn
ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง : อินเดีย, ลังกา, ชวา, จัมปา, ขอม, พม่า, ลาว / อินเดีย, ลังกา, ชวา, จัมปา, ขอม, พม่า, ลาว / สุภัทรดิศ ดิศกุล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N8193.อ6 ส632 ฉ.5 Withdrawn
Architecture of Siam : a cultural history interpretation / a cultural history interpretation / Aasen, Clarence T. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1521 .A27 C. 2 Withdraw Processing ตัวเล่มให้บริการที่ห้องสมุดคณะสถาปัตย์ฯ
The Indianized states of Southeast Asia. Coedes, George. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS518.1 .C58 C. 3 พร้อมให้บริการ
A world history of architecture / Fazio, Michael W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA200 .F39 2008 พร้อมให้บริการ
Ancient angkor / Freeman, Michael. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS554.98.A5 F72 C. 2 พร้อมให้บริการ
A history of Far Eastern art / Lee, Sherman E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7336 .L4 1994 พร้อมให้บริการ
Introduction to the Thai temple / by K.I. Matics. Matics, Kathleen I. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA6021 .M38 C. 3 พร้อมให้บริการ
Ancient capitals of Thailand / Moore, Elizabeth. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS567 .M66 C.2 พร้อมให้บริการ
Art of Southeast Asia / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N7311 .A75 พร้อมให้บริการ
The art and architecture of the Indian subcontinent / Harle, James C. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N7301 .H37 1994 พร้อมให้บริการ
Art in peninsular Thailand prior to the fourteenth century A.D. / Piriya Krairiksh, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books N5878.7 .P5 พร้อมให้บริการ
Palaces of the gods : Khmer art & architecture in Thailand / Smitthi Siribhadra. Rarebook Pridi Banomyong Library
General Stacks
Rarebooks N7321 .S65 C. 2 พร้อมให้บริการ
The art of Southeast Asia : Cambodia, Vietnam, Thailand, Laos, Burma, Java, Bali / Cambodia, Vietnam, Thailand, Laos, Burma, Java, Bali / Rawson, Philip S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7311 .R3 C. 5 พร้อมให้บริการ
(Sri) Dvaravati : the initial phase of Siam's history / Dhida Saraya. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS576 .D45 C. 2 พร้อมให้บริการ
The history of Western art. Christensen, Erwin Ottomar, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N5300 .C49 C. 7 พร้อมให้บริการ
The story of art; with 370 illustrations. Gombrich, Ernst Hans Josef, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N5300 .G6 C. 10 พร้อมให้บริการ
A world history of art / Honour, Hugh, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N5300 .H66 1995 พร้อมให้บริการ
History of art / Janson, Horst Woldemar, Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books N5300 .J3 1991 พร้อมให้บริการ
Gardner's art through the ages / Kleiner, Fred S. Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books N5300 .G3 2005 พร้อมให้บริการ
Art and civilization / Myers, Bernard Samuel, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N5300 .M9 1967 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544