หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ AP 163

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: AP 163
  4. Instructors:
    • วโรดม ศุขสวัสดิ (อาจารย์ ม.ล.)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก กำจร สุนพงษ์ศรี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N5300 .ก6 ล. 1 ฉ. 2 Withdraw Processing
ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน = กำจร สุนพงษ์ศรี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7340 .ก65 2551 ฉ. 2 ยืมออก 11/02/2019
ประวัติศาสตร์ศิลปะญี่ปุ่น = กำจร สุนพงษ์ศรี, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7350 .ก624 ฉ. 4 ยืมออก 20/02/2019
กรีก-โรมัน : ชญา ปิยะชาติ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DE86 .ช26 2554 พร้อมให้บริการ
สถาปัตยกรรมแบบไทยเดิม / โชติ กัลยาณมิตร, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1521 .ช92 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์สุโขทัย : ธิดา สาระยา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS577 .ธ63 ฉ. 5 Withdraw Processing
ตำนานพระพุทธเจดีย์. ดำรงราชานุภาพ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N8193.ก5 ด6 2503 ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) : สันติ เล็กสุขุม, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N8193.ท9 ส58 พร้อมให้บริการ
ศิลปะในประเทศไทย. สุภัทรดิศ ดิศกุล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7321 .ส7 2528 ฉ.1 Withdraw Processing
ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง : สุภัทรดิศ ดิศกุล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N8193.อ6 ส632 ฉ.5 Withdraw Processing
Architecture of Siam : Aasen, Clarence T. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA1521 .A27 C. 2 พร้อมให้บริการ
The Indianized states of Southeast Asia. Coedes, George. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS518.1 .C58 C. 3 พร้อมให้บริการ
A world history of architecture / Fazio, Michael W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA200 .F39 2008 ยืมออก 27/02/2019
Ancient angkor / Freeman, Michael. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS554.98.A5 F72 C. 2 พร้อมให้บริการ
A history of Far Eastern art / Lee, Sherman E. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7336 .L4 1994 พร้อมให้บริการ
Introduction to the Thai temple / Matics, Kathleen I. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA6021 .M38 C. 3 พร้อมให้บริการ
Ancient capitals of Thailand / Moore, Elizabeth. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS567 .M66 C.2 พร้อมให้บริการ
Art of Southeast Asia / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N7311 .A75 พร้อมให้บริการ
The art and architecture of the Indian subcontinent / Harle, James C. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N7301 .H37 1994 พร้อมให้บริการ
Art in peninsular Thailand prior to the fourteenth century A.D. / Piriya Krairiksh, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books ART N 1980 125587 พร้อมให้บริการ
Palaces of the gods : Smitthi Siribhadra. Rarebook Pridi Banomyong Library
General Stacks
Rarebooks N7321 .S65 C. 2 พร้อมให้บริการ
The art of Southeast Asia : Rawson, Philip S. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7311 .R3 C. 5 พร้อมให้บริการ
(Sri) Dvaravati : Dhida Saraya. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS576 .D45 C. 2 พร้อมให้บริการ
Treasures from the National Museum, Bangkok : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7321 .T74 C. 2 พร้อมให้บริการ
The history of Western art. Christensen, Erwin Ottomar, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N5300 .C49 C. 7 พร้อมให้บริการ
The story of art; Gombrich, Ernst Hans Josef, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N5300 .G6 C. 10 พร้อมให้บริการ
A world history of art / Honour, Hugh, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N5300 .H66 1995 พร้อมให้บริการ
History of art / Janson, Horst Woldemar, Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books N5300 .J3 1991 พร้อมให้บริการ
Gardner's art through the ages / Kleiner, Fred S. Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books N5300 .G3 2005 พร้อมให้บริการ
Art and civilization. Mycrs, Bernard Samuel, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N5300 .M9 C. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305