หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ LN 101

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 101
  4. Instructors:
    • ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Space, time and architecture : Giedion, Sigfried. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA203 .G54 1982 พร้อมให้บริการ
การเขียนแบบสถาปัตยกรรม / เฉลิม รัตนทัศนีย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2700 .ฉ74 2533 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Nithi architectural drawings ; and , Nithi leisure drawings / Nithi Sthapitanonda, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2710 .N58 พร้อมให้บริการ
หลักเบื้องต้นในการจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม / ผุสดี ทิพทัส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2760 .ผ75 2545 ฉ. 1 Withdraw Processing
The colored pencil / Borgeson, Bet, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC892 .B67 พร้อมให้บริการ
Elements of architecture : Meiss, Pierre von, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2760 .M45 พร้อมให้บริการ
Key buildings of the 20th century : Weston, Richard, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2705 .W478 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305