หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLN 101

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 101
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ศุภวัจน์ แก้วขาว (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Space, time and architecture : the growth of a new tradition / Giedion, Sigfried. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA203 .G54 1982 พร้อมให้บริการ
การเขียนแบบสถาปัตยกรรม / เฉลิม รัตนทัศนีย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2700 .ฉ74 2533 ฉ. 1 Missing in Inventory
Nithi architectural drawings ; and , Nithi leisure drawings / Nithi Sthapitanonda, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2710 .N58 พร้อมให้บริการ
หลักเบื้องต้นในการจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม / ผุสดี ทิพทัส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2760 .ผ75 2545 ฉ. 1 Withdrawn
The colored pencil / Borgeson, Bet, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NC892 .B67 ยืมออก 10/02/2022
Elements of architecture : from form to place / from form to place / Meiss, Pierre von, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2760 .M45 พร้อมให้บริการ
Key buildings of the 20th century : plans, sections and elevations / Weston, Richard, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2705 .W478 2010 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544