หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ UP 121

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 121
  4. Instructors:
    • กฤตพร ห้าวเจริญ (อาจารย์)
    • นิพันธ์ วิเชียรน้อย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Principles and practice of urban planning, Goodman, William I. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/61557 Withdrawn
The urban pattern. Eisner, Simon. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NA9031 .G3 1993 พร้อมให้บริการ
Contemporary urban planning / Levy, John M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/100782 Withdrawn
An introduction to town and country planning. Ratcliffe, John. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT166 .R33 พร้อมให้บริการ
Urban economics / O'Sullivan, Arthur Morgan, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .O88 2003 C. 2 พร้อมให้บริการ
Urban land use planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT167 .U73 2006 พร้อมให้บริการ
A reader in planning theory. Faludi, Andreas. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2559/4176 C. 1 ยืมออก 18/05/2023
The urban pattern : Gallion, Arthur B. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/51492 ยืมออก 18/05/2023
Urban geography : Pacione, Michael. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GF125 .P33 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305