หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.431

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. รหัสรายวิชา: ทก.431
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • เที่ยงพิมล แพรว
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
พันธุศาสตร์สถิติในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ / สมชัย จันทร์สว่าง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QH438.4.ร6 ส43 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Understanding animal breeding / Bourdon, Richard M. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/148063 ยืมออก 18/05/2023

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544