หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLN 204

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 204
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Peter Walker and Partners : landscape architecture : defining the craft / Walker, Peter, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472 .W35 พร้อมให้บริการ
Landscapes in history : design and planning in the western tradition / Pregill, Philip, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB470.5 .P74 พร้อมให้บริการ
ศิลปะในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม : ค.ศ. 1920 - ปัจจุบัน = Art in landscape architectural design : 1920 A.D. - present / ค.ศ. 1920 - ปัจจุบัน = Art in landscape architectural design : 1920 A.D. - present / นวณัฐ โอศิริ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books SB472 .น53 2551 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544