หนังสือสำรองของLN 204

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 204
  4. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Peter Walker and Partners : Walker, Peter, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472 .W35 พร้อมให้บริการ
The vanguard landscapes and gardens of Martha Schwartz / Schwartz, Martha. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB470.S38A3 2004 พร้อมให้บริการ
Landscapes in history : Pregill, Philip, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB470.5 .P74 พร้อมให้บริการ
ศิลปะในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม : นวณัฐ โอศิริ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books AGRI SB 2008 643753 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455