หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก.436

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.436
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พิพัฒน์ สมภาร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
คู่มือปฏิบัติการผสมเทียมในสุกร / ศรีสุวรรณ ชมชัย. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2560/11098 ฉ.4 ยืมออก 18/05/2023
การสืบพันธุ์และการผสมเทียมโค-กระบือ = Reproduction and artificial insemination of cattle and buffaloes / สุรชัย ชาครียรัตน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF201.5 .ส74 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544