หนังสือสำรองของทก.436

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก.436
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พิพัฒน์ สมภาร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
คู่มือปฏิบัติการผสมเทียมในสุกร / ศรีสุวรรณ ชมชัย. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2560/11098 ฉ.4 ยืมออก 18/05/2023
การสืบพันธุ์และการผสมเทียมโค-กระบือ = สุรชัย ชาครียรัตน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF201.5 .ส74 พร้อมให้บริการ
Reproduction in farm animals / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books 2555/90833 Withdrawn
Reproduction in cattle / Ball, Peter J. H., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SF768.2.C3 B35 2004 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455