หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ LN 215

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 215
  4. Instructors:
    • ชุมเขต แสวงเจริญ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Architecture, form, space & order / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books NA2760 .C46 1996 พร้อมให้บริการ
Living systems : Margolis, Liat. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472 .M37 พร้อมให้บริการ
Detail in contemporary landscape architecture / McLeod, Virginia. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472.47 .M35 พร้อมให้บริการ
Basic elements of landscape architectural design / Booth, Norman K. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472 .B66 พร้อมให้บริการ
From concept to form in landscape design / Reid, Grant W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472.45 .R45 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305