หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของLN 215

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. รหัสรายวิชา: LN 215
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชุมเขต แสวงเจริญ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Architecture, form, space & order / Ching, Frank., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Fiction Stacks
General Books NA2760 .C46 1996 ยืมออก 01/02/2022
Living systems : innovative materials and technologies for landscape architecture / Margolis, Liat. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472 .M37 พร้อมให้บริการ
Basic elements of landscape architectural design / Booth, Norman K. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472 .B66 พร้อมให้บริการ
From concept to form in landscape design / Reid, Grant W. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB472.45 .R45 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544