หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIA 208

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. รหัสรายวิชา: IA 208
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นริศ เจริญพร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Time-saver standards for interior design and space planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2110 .T56 2001 ยืมออก 04/10/2021
การยศาสตร์ = Ergonomics / นริศ เจริญพร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA166 .น46 พร้อมให้บริการ
Ergonomics for beginners : a quick reference guide / Dul, Jan, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books TA166 .D85 2001 พร้อมให้บริการ
Introduction to ergonomics / Bridger, Robert Spencer, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA166 .B72 2003 พร้อมให้บริการ
Human dimension & interior space : a source book of design reference standards / a source book of design reference standards / Panero, Julius, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2542.4 .P35 ยืมออก 24/08/2021
The hidden dimension. Hall, Edward Twitchell, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF469 .H3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544