หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ IA 208

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. รหัสรายวิชา: IA 208
  4. Instructors:
    • นริศ เจริญพร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
Time-saver standards for interior design and space planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2110 .T56 2001 พร้อมให้บริการ
การยศาสตร์ = นริศ เจริญพร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA166 .น46 ยืมออก 31/01/2019
Ergonomics for beginners : Dul, Jan, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books TA166 .D85 2001 พร้อมให้บริการ
Introduction to ergonomics / Bridger, Robert Spencer, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA166 .B72 2003 ยืมออก 17/12/2018
Human dimension & interior space : Panero, Julius, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2542.4 .P35 พร้อมให้บริการ
The hidden dimension. Hall, Edward Twitchell, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF469 .H3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305