หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIA 208

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. รหัสรายวิชา: IA 208
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นริศ เจริญพร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Time-saver standards for interior design and space planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2110 .T56 2001 ยืมออก 22/02/2022
การยศาสตร์ = Ergonomics / Ergonomics / นริศ เจริญพร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA166 .น46 ยืมออก 16/02/2022
Ergonomics for beginners : a quick reference guide / Dul, Jan, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books TA166 .D85 2001 พร้อมให้บริการ
Introduction to ergonomics / Bridger, Robert Spencer, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA166 .B72 2003 พร้อมให้บริการ
Human dimension & interior space : a source book of design reference standards / a source book of design reference standards / Panero, Julius, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2542.4 .P35 พร้อมให้บริการ
The hidden dimension. Hall, Edward Twitchell, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF469 .H3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544