หนังสือสำรองของIA 208

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. รหัสรายวิชา: IA 208
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • นริศ เจริญพร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Time-saver standards for interior design and space planning / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NK2110 .T56 2001 พร้อมให้บริการ
การยศาสตร์ = นริศ เจริญพร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA166 .น46 ยืมออก 31/08/2019
Ergonomics for beginners : Dul, Jan, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books TA166 .D85 2001 พร้อมให้บริการ
Introduction to ergonomics / Bridger, Robert Spencer, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TA166 .B72 2003 ยืมออก 26/02/2019
Human dimension & interior space : Panero, Julius, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books NA2542.4 .P35 ยืมออก 27/02/2019
The hidden dimension. Hall, Edward Twitchell, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BF469 .H3 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455