หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของมธ 117

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: มธ 117
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วิศรุต พึ่งสุนทร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เพชฌฆาตอารยธรรม : ชะตากรรมมนุษยชาติภายใต้บงการภูมิอากาศ / ลินเดน, ยูยีน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QC981.8.ผ6 ล63 ฉ. 5 Withdraw Processing มธ.117
เพชฌฆาตอารยธรรม : ชะตากรรมมนุษยชาติภายใต้บงการภูมิอากาศ / ลินเดน, ยูยีน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QC981.8.ผ6 ล63 ฉ. 6 Withdraw Processing มธ.117
ผู้บริสุทธิ์ = To Kill a mocking-bird / To Kill a mocking-bird / ลี, ฮาร์เปอร์. Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ล655ผ3 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
ผู้บริสุทธิ์ = To Kill a mocking-bird / To Kill a mocking-bird / ลี, ฮาร์เปอร์. Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ล655ผ3 ฉ.4 ยืมออก 06/12/2020
เหยื่ออธรรม (Les miserables) ฮูโก, วิคเตอร์, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ฮ7ห7 2523 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ 2535
เหยื่ออธรรม (Les miserables) ฮูโก, วิคเตอร์, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ฮ7ห7 2523 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
พลิกประวัติศาสตร์โลก : สำรวจสังคมมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน / แดเนียลส์์, แพทริเซีย สโตน, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books D20 .ด83 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
พลิกประวัติศาสตร์โลก : สำรวจสังคมมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน / แดเนียลส์์, แพทริเซีย สโตน, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books D20 .ด83 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ยุโรปสมัยใหม่ 1494-1789 (Lectures on foreign history) ทอมป์สัน, เจ. เอ็ม. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books D209 .ท5 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศส ในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ / กุลลดา มี้ด. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DA566.7 .ก74 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
อึ่งตี่เกี้ย : เรื่องราวของชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก / เรื่องราวของชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก / ปัน, หลิน. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS732 .ป63 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544