หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของมธ 117

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: มธ 117
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • วิศรุต พึ่งสุนทร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เพชฌฆาตอารยธรรม : ชะตากรรมมนุษยชาติภายใต้บงการภูมิอากาศ / ลินเดน, ยูยีน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QC981.8.ผ6 ล63 ฉ. 5 Withdrawn มธ.117
เพชฌฆาตอารยธรรม : ชะตากรรมมนุษยชาติภายใต้บงการภูมิอากาศ / ลินเดน, ยูยีน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QC981.8.ผ6 ล63 ฉ. 6 Withdrawn มธ.117
ผู้บริสุทธิ์ = To Kill a mocking-bird / To Kill a mocking-bird / ลี, ฮาร์เปอร์. Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ล655ผ3 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
ผู้บริสุทธิ์ = To Kill a mocking-bird / To Kill a mocking-bird / ลี, ฮาร์เปอร์. Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ล655ผ3 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
เหยื่ออธรรม (Les miserables) (Les miserables) ฮูโก, วิคเตอร์, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ฮ7ห7 2523 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ 2535
เหยื่ออธรรม (Les miserables) (Les miserables) ฮูโก, วิคเตอร์, Reserve Book (7 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ฮ7ห7 2523 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
พลิกประวัติศาสตร์โลก : สำรวจสังคมมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน / สำรวจสังคมมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน / แดเนียลส์์, แพทริเซีย สโตน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
General Books D20 .ด83 ฉ. 3 ยืมออก 16/02/2022
พลิกประวัติศาสตร์โลก : สำรวจสังคมมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน / สำรวจสังคมมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน / แดเนียลส์์, แพทริเซีย สโตน, Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books D20 .ด83 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ยุโรปสมัยใหม่ 1494-1789 (Lectures on foreign history) (Lectures on foreign history) ทอมป์สัน, เจ. เอ็ม. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books D209 .ท5 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศส ในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ / กุลลดา มี้ด. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
Reserve Books DA566.7 .ก74 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
อึ่งตี่เกี้ย : เรื่องราวของชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก / เรื่องราวของชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก / ปัน, หลิน. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books DS732 .ป63 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544